Allt om Finland

16 artiklar

Prisad forskning om hotade språk

Mottagare av 2017 års pris från Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling är Ildikó Lehtinen vid Kulturernas museum i Helsingfors, som forskat om urprungsbefolkningars språk i de finsk-ugriska områdena i Sibirien. Priset delas ut på årets bokmässa i Göteborg, och blir det sista som delas ut när fonden nu upphör. Ulla Arnell har mött pristagaren och presenterar en kraftfull forskargärning inom kultur och etnologi.

Sårad ängel blir ord och form

Att kunna beröras av konstupplevelser är vanligen ett privilegium för seende. För att ändra på det måste man göra konstupplevelsen berörbar eller hörbar. Axel Andersson utvärderar ett försök att ställa ut konst för synskadade och göra sensoriska översättningar för alla.

Nordens Alkibiades

ARMFELT efterlystFinlands nationalmuseum Helsingfors091120-101121 Projektledare: Helena EdgrenInnehåll och manuskript: Jouni KuurneUtställningsarkitektur och grafik: Tomi NikanderUtställningsassistent: Hanna ForssellSnickeri och utställningsbygge: Reijo …