Allt om Fisksätra

4 artiklar

Ett museums värde

Våren 2023: i Nacka kommunfullmäktige diskuteras museet HAMNs driftsform. Eller kanske det är mer sant att säga att man diskuterar en av kulturpolitikens nyckelfrågor. Vad får kulturen kosta? I en ny rapport från Göteborg stad lyfts museers samhällsekonomiska bidrag. I den beskrivs ett museums värde som mer komplext än att kunna sammanfattas i en enkel ekvation. Amanda Creutzer undersöker ett museums förändrade värde, från strategiskt redskap till en fråga om kostnad per besökare.

Porträtt av en plats

Ulla Arnell berättar om ett konstnärligt dokumentationsarbete i mångkulturella Fisksätra. På biblioteket i Fisksätra, i Nacka strax utanför Stockholm, finns sedan i februari 2008 Fisksätra Mönsterarkiv. Det är ett konstprojekt som de båda konstnärerna Katarina Wiklund och Susanna Wiklund genomfört tillsammans med människor som bor och arbetar eller är uppvuxna i Fisksätra. Det är inget traditionellt arkiv utan långt ifrån hur man föreställer sig arkiv med handlingar och dokument i slutna, låsbara, brandsäkra skåp.