Allt om Monarki

7 artiklar

En drottning för alla och ingen

Utställningar om monarker har det gjorts legio – det är ett kärt gammalt ämne för kulturhistoriska museer. Möjligheterna att hitta oprövade infallsvinklar borde också vara många, så när Livrustkammaren i år gav sig på en stor utställning om drottning Kristina (1626-1689) kunde man förvänta sig både en ny förståelse för vår mest svårfångade regent och nya utställningsestetiska grepp.