Museer behöver både gynnare och kritiker

”Älskade museum – kunskap, lust, samlingar” var temat för Museernas vårmöte i Östersund 9–11 april 2019. UEForums styrelse var på plats för att delta i programmet, lyssna av samtalen, diskutera museifrågor och dela ut det årliga guldpriset. Dessutom passade vi på att avslöja tidskriftens nya namn.

Som brukligt är när Riksförbundet Sveriges Museer håller vårmöte var programmet även 2019 så innehållsrikt att jag tidigt gav upp alla försök att ta ett helhetsgrepp. I stället gladdes jag åt godbitar här och där och framför allt åt att träffa så många museimänniskor på ett och samma ställe. Gissa om samtalsämnena aldrig tröt!

Ett budskap som lyftes flera gånger, först av kulturminister Amanda Lind och därefter av flera andra, är vilken avgörande betydelse museerna har för landets ekonomi i allmänhet och för besöksnäringen i synnerhet. Museerna spelar redan en viktig roll och i framtiden (den som redan har börjat) blir den rollen ännu viktigare – för nationen, integrationen, dialogen, demokratins vardagsarbete och kampen mot fejknyheter, hat och propaganda.

Från 1700-talet med Roslins moldaviska prinsessa i förgrunden blickar vi mot 1600-talet i utställningen Sex sekler av samtid på nyöppnade Nationalmuseum Jamtli.

Att museet är en kunskapsinstitution med hög trovärdighet gör det till ett bålverk mot okunskap och lögner och samtidigt till en given samarbetspartner för hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning. Det var en annan röd tråd som återkom: skolan. Jag blev djupt berörd av Hamid Zafars keynote på onsdagsmorgonen. Hamid Zafar är rektorn från Biskopsgården i Göteborg som har utsetts till Årets svensk 2018 på grund av sitt målmedvetna arbete med att vända problem till framgång. Det har han gjort utan extra resurser men med tydliga regler, höga krav och en betoning på bildning. Röhsska museet visade sig bli en allierad i den kampen. Så skulle alla skolor kunna jobba!

”Vad vill lärare ha av museerna?” Det var rubriken på ett seminarium där Karin Günther från Riksantikvarieämbetet presenterade ett stort regeringsuppdrag (slutrapport i oktober 2020) för hur samverkan mellan skolan och museerna ska utvecklas. Utgångspunkten är att kulturarvet är så väsentligt för utbildningsväsendet att vi måste utnyttja det bättre än vad som sker i dag. Riksantikvarieämbetets gedigna kartläggning visar bland annat att museibesöken är ojämnt fördelade mellan olika grupper av elever. Vissa får många museibesök medan andra inte får några alls. Detta trots att museerna har så mycket att erbjuda vad gäller lärande och måluppfyllelse, värderingar, attityder och meningsskapande upplevelser.

Karin Günther presenterade skoluppdraget som
Riksantikvarieämbetet fått tillsammans med Skolverket, Riksarkivet och Kulturrådet.

Museimänniskor är bra på att tänka tillsammans. Under en timmes ”idésprint” guidades konferensdeltagarna genom hela den systematiska process som genererar nya idéer. Tyra och Jonas från Fantastic Studios ledde det både lekfulla och disciplinerade arbetet utifrån fokusfrågan ”Hur skulle vi kunna använda museet och samlingarna för att inspirera invånarna till dialog om framtiden?” Frågan ställdes mot bakgrund av den nya museilagen där det i 4 § står så här: ”Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.” Alla 103 idéer som formulerades under idésprinten blev till en utställning (förstås) och det redan samma kväll. Man kan också ta del av det jättelika dokumentet via Sveriges Museers webbsida.

Tyra och Jonas från Fantastic Studios utnyttjade varje minut maximalt under den intensiva idésprinten.

Östersund var ännu snöigt och kallt och medan vi skyndade mellan programpunkterna som ömsom ägde rum på Storsjöteatern, ömsom på Jamtli, kunde vi njuta både av motion och frisk luft (Sveriges renaste, enligt en dam i garderoben). Ständigt lotsades vi till rätt lokal av ett stort antal vänliga värdar som vi snart förstod tillhörde Jamtlis Gynnare. Det är en synnerligen aktiv hembygdsförening där medlemmarna levandegör historien med sin egen praktiska kunskap på ett sätt som vida överskrider statistrollen i friluftsmuseet Jamtli Historieland. Vilket engagemang! Här finns verkligen fog för temat ”Älskade museum”.

En del av Jamtlis Gynnare bakade tunnbröd …
… medan andra gynnare stekte kolbullar åt vårmötesbesökarna.

Varje museum behöver sina gynnare för att förbli en livskraftig institution, det är uppenbart. Mindre uppenbart är kanske att varje museiutställning också behöver sina kritiker. Det här fantastiska mediet kan inte utvecklas om ingen granskar, värderar, diskuterar, utvärderar, berömmer och kritiserar. Det framgick vid flera samtal under vårmötet att museibranschen är ovan vid kritik men att de som skapar utställningar samtidigt önskar sig en professionell bedömning. Och finns det någon finare form av kritik än ett pris? Till Årets museum utsågs Skissernas museum i Lund, som Majlis Stensman recenserade här i UEForum för ett par år sedan. Men också UEForum har ju ett fint pris: vårt guldpris som vi delat ut på vårmötet sedan 2011, varje år i en ny kategori. I år valde vi att uppmärksamma utställningsljudet och priset Årets guldljud tilldelades Armémuseum i Stockholm för utställningen Segerns pris.

Liza Carlefred och Patrik Steorn (till höger) delar ut priset Årets guldljud, överintendent Magnus Hagberg tar emot diplom och konstverk och generalsekreterare Mats Persson (till vänster) instämmer i berömmet.
Stina Wirséns konstverk är skapat speciellt för priset Årets guldljud, med många referenser till utställningen Segerns pris på Armémuseum.

I samband med prisutdelningen avslöjade ordförande Liza Carlefred vad som hädanefter är namnet på den här tidskriften. Sedan starten 2005 har vi hetat UtställningsEstetiskt Forum men nu byter vi till UTSTÄLLNINGSKRITIK. Reaktionerna på UEForums nya namn var omedelbara och positiva. Det blir lättare att stava till, att uttala och att minnas. Att det nya namnet skulle vara genomskinligt och självförklarande var en utgångspunkt när vi i styrelsen valde bland olika namnförslag. Och ni läsare kan förvänta er att vi fortsätter att leverera det vi från och med nu heter: Utställningskritik var namnet!

Text och foto: Pia Cederholm
PC är lärare, författare och utställningskritiker samt ledamot i UEForums styrelse (själva föreningen har alltså kvar det gamla namnet).

Museer för samhällsskydd och källtillit

Folk och Kultur presenterar sig som ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Det har nu för andra året avhållits i Munktellstaden i Eskilstuna. Klas Grinell var där som deltagare och åhörare.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån. Dessutom vill de skapa en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. 

Från klockan tio till fem pågick uppåt tio parallella programpunkter. På kvällen fortsatte det med föreställningar. Folk halkade sig fram i snömodden och slasket mellan de olika lokalerna och pratade kultur överallt. Över 2000 personer var med i år. Tyvärr var det väl kanske inte så många representanter för andra politikområden där. Det var i alla fall det intryck jag fick. Men jag vet inte riktigt. Det gick ju bara att tillgodogöra sig en liten bråkdel av allt som pågick.

Folk och Kultur vill sätta ”fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.” Det var ett ofta upprepat argument. Kulturministern och medlemmarna i riksdagens kulturutskott var alla där och förklarade att kultur är viktigt och att kultur skulle behöva större anslag. Men det är lite beklämmande att det bara är representanter från kultur och kulturpolitik som står och berättar för varandra hur viktiga vi är. Dessutom är det inte alltid så lätt att veta vad olika talare menar med ordet ’kultur’. Hur överens är de egentligen, vänsterpartisten och sverigedemokraten som bägge kan tala om kulturen som källa till tillhörighet och möjligheter? Och hur tänker de övertyga sina partikamrater om att utöka kulturens anslag?

De närvarande rikspolitikerna talade mest om konst och konstnärers villkor. De som stöder regeringen talade lite mer om vikten att konsten når ut till alla i hela landet, medan de till höger talade något mer om kvalitet. Men de ideologiska skillnaderna var ändå små. Ingen av dem sade något specifikt om museer. Inte heller bibliotek eller arkiv fick någon uppmärksamhet där, vilket påtalades bland annat av fackföreningen DIK som var på plats. Museilagen hölls av några fram som ett viktigt exempel på hur politiken försvarar kulturens frihet. Ur ett museiperspektiv kan man beklaga att lagen framstår som en slutpunkt snarare än en början på en utveckling av Sveriges museer. Här har museisektorn mycket att göra för att utveckla goda och övertygande argument för museernas bidrag till det hållbara samhället. Sveriges museer var på plats i detta syfte, liksom länsmuseerna vars samarbetsråd alltså är en av organisatörerna bakom hela tillställningen.

Kulturministern talar på Folk och Kultur 2019. Foto: José Figueroa

Mig föreföll det som om många av oss kulturbyråkrater som var där närmast identifierar sig som aktivister, som motvalls makten. Det fick mig att fundera på hur demokratin egentligen fungerar om de som administrerar makten inte känns vid sin makt och står för den. Jag hörde mer tal om civilt motstånd än om ämbetsmannaskap. Den rättmätiga kritiken mot dåliga new public management-försök att pressa in allt värde i siffervariabler riskerar att tas till intäkt för en allmänt konserverande misstro mot uppifrånkommande försök att göra kulturen mer relevant för fler. Det kan i sin tur spela in i en borgerlig kritik av hur svensk kulturpolitik och kulturen politiserats. Det känner ju alla som följde den stora museidebatten igen. Frågan är hur vi kommer ur den lägerbildning som uppstod där. Sånt gick jag och tänkte på där i slasket.

Som anekdot kan jag återberätta ett möte med en man på stan, en av få utanför konferensdeltagarna som jag talade med. Han frågade mig vad alla vi med orangea band runt halsen gjorde där.

– Vi är på Folk och Kultur, sa jag.

 – Jaha ja. Kultur tycker jag inte är mycket att ha, sa han. Det är ju bara en massa skattepengar som går till Stockholmarna.

Han var en trevlig och resonlig man som menade att han aldrig sett något av kulturens roll som motor och nav i ett inkluderande samhälle. Inkrökta konstnärer och högfärdiga institutioner för Stockholmare kände han däremot till. Han tyckte väl ändå till slut att det kanske fanns någon möjlighet att bidra till samhället även som kulturbyråkrat, vilket jag försökte hävda. Kanske ville han bara vara snäll mot mig. Om inte annat såg han att det fanns ett värde i att bevara det industriella arvet i Munktellstaden.

Det är som sagt bara en anekdot. Det jag vill säga är att vi inte får se dem som inte förstår värdet av kultursektorn som problemet, snarare än vår egen oförmåga att faktiskt konkret visa vilken roll till exempel museer spelar för samhället. Kultursektorn uppfattas som högfärdig och självupptagen. Det behöver inte nödvändigtvis ses som ett försvar för mätbarhet, new public management och instrumentalisering av kultur. Det handlar snarare om att hitta ett språk som når fram till dem som inte redan är frälsta. Det handlar också om att medborgarna måste efterfråga kultur och museer för att de ska bli politiskt prioriterade. Kanske måste vi då vara mer precisa än vad kategorin kultur tillåter. Det är ganska stor skillnad mellan till exempel scenkonst, litteratur, hembygdsförbund och museer. Kanske har museerna något att vinna på att inte låta sig begränsas till sin hemvist inom kulturpolitiken.

DIK ordnade ett spännande seminarium om kulturens roll i totalförsvaret där framförallt bibliotek och arkiv stod i centrum, men där även museer nämndes som viktiga institutioner i försvaret mot propaganda, desinformation, fejk och försök att skapa rädsla mellan medborgarna. Vikten av trovärdiga aktörer som tillgängliggör fakta och korrekta, vederhäftiga uppgifter lyftes fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi behöver bygga ett försvar som minskar möjligheterna att sprida misstro i samhället.

MSB menade också att mycket av det som görs är alltför projektbaserat. Jag tänker att museerna kan göra mer av sin institutionella beständighet. Vi finns kvar. Tack vare våra samlingar är museerna inte lätta att flytta. Dessutom finns museer i hela landet på ett sätt som bara biblioteken kan mäta sig med.

Britta Söderqvist, Klas Grinell och Mats Persson i samtal. Foto: Sveriges museer

Mitt eget inspel på en av Sveriges museers programpunkter handlade om hur vi kan hitta sätt att tala om och ta tillvara museernas konkreta värde för medborgarna och samhället. Jag menar att det är upp till oss att hitta sätt att förklara vårt värde på sätt som medborgare och politiker kan ta till sig.

Ett intressant ord som hördes, bland annat ur Sveriges museers Mats Perssons mun, var källtillit. Arbetet med källkritik kan behöva följas av en informationskunskap som också betonar vikten av tillförlitlig kunskap. Återigen hamnar museerna tillsammans med arkiv och bibliotek i politikens centrum. Samhället behöver minnesinstitutioner och kunskapsbanker. Platser där medborgarna i mötet med tillförlitlig kunskap kan bilda sig och bilda sin egen uppfattning.

Ett annat intressant seminarium jag lyckades få in i mitt program handlade just om bildningens betydelse – om hur framtidens bildning ser ut. Där medverkade bland andra Khashayar Naderehvandi, poet och lektor vid Göteborgs universitet. Han talade bland annat om hur vi för att förstå det svenska samhället idag – i januari 2019 – behöver förstå vad som hände i den iranska revolutionen i januari 1979. Den svenska nationen har ingen erfarenhet av krig, sa Naderehvandi, men det svenska samhället har det. Nationen och samhället har glidit isär. Det påverkar vilken bildning som behövs för att kunna tolka samhället och därmed skaffa sig kraft att förstå och förändra sin situation.

Det är något för Museisverige att fundera på. På museerna finns nationens minne. Det är en viktig källa till förståelse för alla medborgare. Men många av samhällets erfarenheter finns inte representerade i museisamlingarna. Det är en utmaning. Den starka parallellism mellan stat, nation och samhälle som funnits i Sverige är under omförhandling. Museerna kan bidra med minne och kunskap om vad som varit, men måste också för att vara långsiktigt relevanta hitta sätt att bära hela samhällets minne och erfarenheter. Inte bara för dem som har andra historiska erfarenheter, utan kanske väl så mycket för oss som behöver historien för att förstå det nya samhälle vi alla lever i. Det är något som många museer redan är bra på. Det är en viktig del i arbetet mot misstro och splittring. Det är något som fler behöver få se.

Välkommen i totalförsvarets tjänst. Välkommen till Museisverige!

Text: Klas Grinell
KG är kulturstrateg i Göteborgs stad och forskare på Göteborgs universitet samt ledamot i UEForums styrelse.

Kultur+hälsa=sant

Länsmuseet i Gävle arbetar med olika hälsofrämjande aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa. Deltagarna får ta del av museets utställningar för att sedan skapa och reflektera kring sig själva och sina liv. Redan att vara på ett museum upplevs ofta som positivt och inspirerande. Konstpedagog Ingela Jönsson beskriver hur fler kan må bättre med hjälp av konst och kultur. 

Många mår idag dåligt av stress, blir utmattade eller nedstämda. Hos unga har den psykiska ohälsan ökat markant de senaste åren. Här kan kultur vara till hjälp. Länsmuseet Gävleborg använder bland annat konst och kulturhistoria som utgångspunkt i hälsofrämjande aktiviteter för olika grupper. Att människor mår bra av kultur är numera väl känt och många kulturaktörer arbetar med kultur och hälsa på olika sätt. 

På museet har vi under flera år arbetat med olika grupper ur ett må-bra-perspektiv. Det kan handla om barn och unga med diagnoser inom autismspektrumet, unga med psykisk ohälsa och vuxna med utmattningssyndrom och/eller lättare depression.  Syftet med våra aktiviteter är bland annat att hjälpa människor tillbaka till ett mer aktivt liv och ett socialt sammanhang. Många sjukskrivna blir isolerade eller isolerar sig själva. Det blir lätt en ond cirkel som kan vara svår att bryta. Att delta i olika kulturaktiviteter tillsammans med andra i liknande situation kan vara en hjälp tillbaka till ett mer aktivt liv. ”Att komma igång med livet igen” som en deltagare uttryckte det.  Kanske hittar man både ett nytt intresse och nya vänner? Det fina med att vara på ett museum är att vi med hjälp av konsten och historien kan reflektera över svåra frågor utan att det blir för personligt. Genom att prata kring exempelvis ett konstverk kan man komma åt känslor och erfarenheter utan att behöva blotta sitt innersta. Vi pratar om ”någon annan” eller något annat, om det vi ser och upplever i konstverket eller hur konstnären kan ha tänkt… Just att få vara på ett museum är något som deltagare i projekten brukar uppleva positivt. ”Det bidrar till en stor del av trivseln. Möjligheten att röra sig i utställningarna och kunna hämta inspiration där när man kör fast.”

Hur gör vi?
Vi jobbar med grupper i processer, där deltagarna får ta del av museets utställningar (i visningar med olika teman) och sedan skapa och reflektera kring sig själva och sina liv. Ibland lever projekten vidare långt efteråt, till exempel i form av utställningar.  I egenskap av konstpedagog har jag lett flera skapande aktiviteter, där processen lett fram till utställningar som sedan turnerar i skolor och på bibliotek i länet.  För närvarande har vi två vandringsutställningar på turné i länet och en tredje är på gång. Det är en utställning skapad av en grupp romska ungdomar från Serbien, som berättar om hur det är att leva som ung rom i Sverige idag och om de fördomar de ofta möts av. Utställningen Extra Allt skapades 2013 av en autismklass i Gävle, där sju elever i åldern 9-14 år fick göra en egen utställning för att berätta om sina liv och hur de olika diagnoserna (adhd, autism, asperger) påverkar deras vardag. Den visades först på museet och har nu turnerat runt fem år. Ett annat exempel är vandringsutställningen Under Ytan från 2016, av unga med psykisk ohälsa. De berättar med egna ord i både text och bild om sina upplevelser. Det viktiga är att de unga själva får komma till tals. Det är inte museet som gör en utställning om barn med diagnoser eller psykisk ohälsa hos unga. Det är istället deras egna ord, deras egna berättelser som utställningarna bygger på. Under processens gång lotsas de via olika teman och övningar, men slutresultatet, hur de tolkar det vi visar/berättar är deras eget.

Några exempel:
Bilden av trädet är skapad av en ung tjej och ingår i utställningen Under Ytan. En annan bild beskriver hur det känns att inte få vara med i gänget. Den är målad av en kille med flera diagnoser, bland annat adhd. Det finns både negativa och positiva effekter av adhd berättade han. På min direkta fråga om varför alla bilder var negativa kom svaret snabbt: ”Det som är positivt fungerar ju ändå, det behöver man inte måla!”

“Jag är ganska dålig på att förklara mina tankar. Mitt träd är stort, dött och i vägen för alla andra träd som är levande. Jag gör ingen nytta utan förstör den fina bilden av levande fina träd. Det är inte alltid jag känner så. Ibland är trädet mindre och är mindre i vägen, men trädet är för det mesta ganska dött. Ibland kan det se levande ut men oftast är det bara grått, vilket det har varit i flera år. Jag passar inte in direkt”.  /Anna, 23 år
”Det är väggar överallt. Jag frågar om jag får vara med men de säger nej. Då går jag till någon annan men de säger också nej. Ibland känns det som om jag bara kan vara med andra som också har adhd.”.  Charlie, 13 år
En ensamkommande ung kille från Afghanistan drömmer om ett eget hem i Sverige.
Romska ungdomar skapar utställning om att vara ung rom i Sverige idag.

Att träffa samma grupp under lång tid (minst en termin) gör att deltagarna slappnar av och känner sig bekväma med situationen, museet och varandra. Att känna sig trygg är ofta en förutsättning för att våga medverka i utställningarna. 

Länsmuseet driver inte bara egna projekt, vi samverkar också med andra på olika sätt. Ett exempel är Foaje X – Community art i Gävleborg, ett projekt med syfte att skapa en regional och nationell plattform för community art. Med hjälp av olika konstformer, som teater, skrivande med mera får människor själva berätta och gestalta sina historier, i ord, bild och på scen. Vi medverkade bland annat i projektet Avtryck, där ungdomar från tre platser i Sverige jobbade med teman som platsen, jaget och framtiden. Länsmuseets pedagog Ann Nilsén var engagerad i projektet med ungdomarna. Avtryck resulterade bland annat i en föreställning där unga stod på scenen och berättade modigt och utlämnande om sina liv. 

Från projektet Avtryck, där unga gestaltar sina liv.
Oväntat möte och nya vänskaper. Äldre och nyanlända skapar tillsammans.

Ett annat projekt i Foajé X:s regi kallades Gränser och hölls på ett äldreboende. Syftet var att testa gränser- vad var möjligt att göra med pensionärerna på boendet? Hur långt vågade de äldre själva testa sina gränser? Pensionärerna fick testa allt från boxning, dans och måleri, till att möta människor de annars aldrig skulle mött. Ann Nilsén och Anna Larsdotter från länsmuseet deltog med föredrag för de äldre och själv höll jag ett par skaparworkshops med äldre och nyanlända flyktingar tillsammans. Det blev ett både roligt och oväntat möte. 

avatar

Text: Ingela Jönsson

IJ är konstpedagog på Länsmuseet Gävleborg

Vill du veta mer om Länsmuseets olika projekt finns de beskrivna i boken Kultur och hälsa – kan museer bidra till bättre hälsa, som finns att beställa från Länsmuseet Gävleborg. www.lansmuseetgavleborg.se 

Om alla ska få gå på museum

Ett museibesök kan vara lärorikt, stimulerande, avkopplande och alldeles underbart. Men för barn och ungdomar med autism kan utställningen istället vara en svår miljö att vistas i. Pia Cederholm har besökt Lödöse museum och träffat Marie Schmidt, museipedagog som arbetar för att undanröja hindren och göra museet än mer tillgängligt, för alla oavsett funktionsförmåga, i enlighet med projektet Jämlik kultur.  

Lödöse i Västergötland har en ovanlig historia. Under den tidiga medeltiden blomstrade denna knutpunkt för handel, sjöfart, politik och religion. Därefter gick det raskt utför. När Sverige växte och nya städer grundades så upphörde Lödöse i stället att existera. Folk och verksamheter flyttades västerut längs Göta älv, till det som så småningom skulle bli Göteborg. Kvar i marken, till glädje för framtida arkeologer, blev den drygt halva miljon föremål som hittills grävts upp – och många fler som ännu ligger kvar.

Sedan 1994 fyller Lödöse museum och bibliotek en spännande byggnad, ritad av arkitekten Christer Håkansson som använde Bjälbopalatset i Vadstena som förlaga. Exteriören med sina djärvt sammanbundna huskroppar, sina oväntade fönstergluggar och sin medeltida örtagård är i sig värd ett besök. Interiören höjer pulsen ytterligare, för här finns verkligen allt man kan önska av ett besök i medeltiden. Basutställningen Det medeltida Lödöse är en orgie i vackra föremål, intressanta fakta och läckra utställningslösningar. Men kan det bli för mycket av det goda?

Från basutställningen Det medeltida Lödöse kan man ta trappan upp till Dömd till döden, en utställning om dödsstraffet i Sverige.

Marie Schmidt hade många års erfarenhet som museipedagog när hon började fundera över varför en elev alltid blev kvar på bänken utanför när museet tog emot en skolklass. Det såg så sorgligt ut, tyckte hon. I samma veva stötte hon på något som är standard på många brittiska museer men helt okänt på de svenska, nämligen en beredskap att ta emot autistiska besökare. I England kan det handla till exempel om att man i receptionen får hämta ut en ryggsäck med hjälpmedel som hörselkåpor och olika taktila föremål som ska underlätta för en positiv upplevelse.

Insikten att ett helt vanligt museibesök, som borde vara en demokratisk rättighet, inte är tillgängligt för en del personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ledde fram till projektet ”Jämlik kultur”, ett samarbete mellan Västarvet, Lilla Edets kommun och föreningen Attention. För Marie Schmidt blev det början på ett helt nytt sätt att arbeta.

Från och med 14 januari 2009 ska alla svenska institutioner leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att miljön, mottagandet och pedagogiken på varje museum ska anpassas för ”personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar” för att säkerställa ”deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra”. Otroligt nog verkar det bara vara i Lödöse som konventionens ord riktigt tas på allvar.

Fascinerande eller förfärligt? För en besökare med autism kan redan museientrén vara så överväldigande att det blir outhärdligt.

Så vad behövs då för att en besökare med annorlunda motorik eller förhöjd intryckskänslighet ska kunna ta del av kulturarvet utan att bli hjärntrött och bryta ihop? För det första har museet tagit fram ett förberedelsehäfte med tydlig information om vad som ska hända under besöket och med bilder på personalen och lokalerna. För det andra finns en specialingång för den som behöver en lugnare entré. Och för det tredje har man inrett ett sensoriskt rum där museibesöket kan göras hanterligt.

I det sensoriska rummet tar museipedagogen emot besökare i enlighet med vars och ens behov. Väggarna är avskalat vita, en milt grå vikvägg dämpar ljudet och det fluktuerande dagsljuset är utestängt till förmån för det förutsägbara ljusmönstret i ljusforsen och lägerelden. Marie Schmidt förklarar hur det fungerar, hur rytmen i växlingen mellan olika färger skapar trygghet och fokus. I golvet har man gjutit in en bit av en medeltida kullerstensgata, vilket ger taktil stimulans för fötterna. Bakom dolda luckor i väggen finns kopior av museiföremål som visas en i taget tillsammans med enkla ord och bilder. Man får ta på allt, känna på material och delta med hela kroppen i de interaktiva dramalekarna. Som den om hur rövarbandet Slitungarna anföll Lödöse men motades bort av Eskil lagman.

Marie Schmidt visar förberedelsehäftet, en kam från medeltiden, den konstgjorda lägerelden och kullerstensgatan.

På andra sidan vikväggen står ett stort bord för skapande med anknytning till medeltiden och museisamlingarna. Det var här Marie Schmidt lade märke till hur en pojke med spasmer satt sysslolös och inte kunde delta i pysslandet, trots anpassat material som knoppkritor. Efter flera månader av grubblande kom hon på hur även han skulle kunna skapa. Hon lät tillverka en stämpelkloss som spänns fast på handen. Med hjälp av den anordningen kan också spastiska händer åstadkomma vackra mönster i lera.

Vägg i vägg med det sensoriska rummet finns den fridfulla utställningen Pilgrim² där fåglar kvittrar och vattnet porlar.

Det är ju inte klokt att vi i jämlikhetens Sverige ligger så långt efter på det här området, menar Marie Schmidt. Vårt grannland Polen har kommit längre! Men tack vare en eldsjäl som hon finns nu åtminstone den anpassade verksamheten på Lödöse museum med det första sensoriska museirummet i Norden. Och Marie Schmidt vilar inte på lagrarna. Nästa besökargrupp som hon vill nå är de dövblinda. När gav vi senast en visning för människor som varken hör eller ser? Det bara måste gå att erbjuda alla ett berikande museibesök!

avatar

Pia Cederholm

PC är lärare, författare och medlem i UEForums redaktion.

Se en kortfilm om det sensoriska rummet på Lödöse museum.