Månad: november 2018

Debattsvar om 100% kamp

I förra numret av UEForum skrev Ewa Bergdahl och Kersti Berggren en debattartikel om utställningen 100% kamp, där de saknade …

Kollektivets triumf

Det nyöppnade Nationalmuseum har mötts med stort intresse och övervägande lovord. UEForum stämmer in i hyllningen och välkomnar de ljusa …

Om alla ska få gå på museum

Ett museibesök kan vara lärorikt, stimulerande, avkopplande och alldeles underbart. Men för barn och ungdomar med autism kan utställningen istället …

Museum Ideas 2018

Museum Ideas2–4 oktober 2018Museum of London & National Maritime Museum I oktober hölls en stor internationell museikonferens i London. UEForums …

På spaning efter museets väsen

INSIDE THE LOST MUSEUM: Curating, past and present Steven LubarHarvard University Press 2017 Av vad består ett museum – och hur blir …

Att ställa ut en begravningsplats

På södra Manhattan i New York ligger ”African Burial Ground”, en länge bortglömd begravningsplats där förslavade afrikaner i New York …

Staden under staden

Kraków i södra Polen har fått ett nytt historiskt museum, Rynek Underground, beläget under stadens stora torg, som var stadskärna …

Inventering: Gurlitt

En konsthandlare under nationalsocialismen En stor pågående utställning i Berlin behandlar den så kallade ”Nazikonsten” som uppdagades i München 2012. …