Litteratur

75 artiklar

Om genus och kulturarv

Litteratur

Gender and Heritage – Performance, Place and PoliticsRed. Wera Grahn och Ross J. WilsonRoutledge 2018 Hur genus framställs i kulturarvshistoriska …

Koll på kulturarv

Vad är kulturarv – egentligen? Ett axplock internationella handböcker i ämnet visar på en tydlig etnocentricitet, där kulturarv som begrepp …