Alla artiklar i kategorin: Reflektion

Reflektion över utställningsmediets utveckling

Jag menar att om vi började betrakta utställningen som ett scenkonstnärligt format i skärningspunkten mellan konstnärligt verk, kritisk undersökning och kunskapsförmedling, skulle utställningsmediets potential att vara ett av kulturens mest kraftfulla medier på allvar kunna ta ny fart. Ytterligare en dimension ropar nu på förändringar och driver på utvecklingen av utställningsmediet. Vi lever i en orolig värld. Jorden är hem för miljoner arter, men bara en dominerar den – Vi. Våra mänskliga ambitioner och aktiviteter har modifierat nästan alla delar av vår planet och nu talas det om att kolonisera en annan planet, Mars. Enanti-antropocentrisk design, i samklang med och respekt för biosfärens ekosystem (mikro och makro), är förutsättningen för att stanna på planeten Jorden, också i framtiden. Hur det posthumanistiska perspektivet kommer att påverka utvecklingen av utställningsmediet återstår att se.  I skrivande stund arbetar vi med utställningsgestaltningen av The Age of Entaglement kurerad av Petra Lilja och Jenny Lee, för SDW20 och Rian designmuseum i Falkenberg. Utställningen utgörs av tre delar, The Human Age, The Conciusness Age och The Entaglement Era. Den rumsliga gestaltningen är tänkt att fungera som en meningsbärande ram som samtidigt problematiserar sig själv. …