Arkivet

Utställningskritik, tidigare UtställningsEstetiskt Forum, grundades 2005. Allteftersom åren gått har vi längtat mer och mer efter att upprätta ett ordentligt arkiv över alla publicerade texter. Genom ett bidrag från Riksantikvarieämbetet har vi under det senaste året kunna omsätta detta i verklighet och kan därför nu högtidligt slå upp portarna till arkivet.

Arkivet innehåller samtliga artiklar från UtställningsEstetiskt Forum (2005–2018) och Utställningskritik (2018–2021) presenterade i ett gemensamt format. Extra möda har lagts på att göra recensioner och reportage sökbara utifrån de utställningsproduktioner som omnämns i texterna. Varje text är märkt med de platser, museer, utställningar och utställningsaktörer som förekommer i texten. Som läsare kan du filtrera, sortera och söka i arkivet med hjälp av dessa uppgifter. Varje artikel är dessutom sammanlänkad med andra artiklar om samma ämnen. Vår redaktör Susanne Fessé har kompletterat de drygt 800 artiklarna med ämnesord för att inbjuda till vidare läsning.

Arbetet med arkivet har involverat flera personer. Från UtställningsEstetiskt Forums styrelse har Aron Ambrosiani hållit i det praktiska arbetet och Anna Källén i ansökan och redovisning till Riksantikvarieämbetet. Malin Doyon och Rasmus Sjöbeck har klippt ut hundratals artiklar från den gamla webbplatsen ueforum.se och klistrat in dem i vårt nuvarande publiceringsverktyg. Susanne Fessé har kompletterat samtliga artiklar med ämnesord. Konsulterna Earthpeople har bistått med utseendeanpassning och filterfunktionalitet till webbplatsen. Slutligen vill vi förstås tacka Riksantikvarieämbetet, som genom sitt generösa bidrag (diarienummer RAÄ-2020-447) har gjort det möjligt för oss att genomföra projektet.

Arkivet i siffror

Fler än 200 personer har genom åren skrivit för UtställningsEstetiskt Forum/Utställningskritik. Flest artiklar är som väntat författade av de tidigare redaktörerna Eva Persson och Pia Cederholm. Den oftast förekommande skribenten är Ewa Wadell, med 25 publiceringar från 2010 till 2018.

Drygt 270 olika museer nämns i artiklarna. De mest omskrivna är Nordiska museet och Göteborgs stadsmuseum. Trots aktiva insatser (sedan 2006) för att recensera utställningar utanför storstäderna handlar ungefär var femte artikel om Stockholmsmuseer, följt av Göteborg, Norrköping och Uppsala. Från omvärlden har det skrivits mest om Berlin, följt av Helsingfors, Köpenhamn och London.

Sedan 2005 har över 300 recensioner publicerats, och sammanlagt är fler än 450 utställningar omnämnda. Drygt 1 400 aktörer har medverkat i produktionerna (både enskilda personer och företag ingår i denna siffra). Av dessa är det ungefär 170 som förekommer i mer än en utställning – jag hade nog förväntat mig fler återkommande aktörer. Utställningsproducenterna Anna Asker och Lena Landerberg är de som förekommer i flest produktioner.

Korrektur och kompletteringar

Även om arkivet är lanserat och projektet snart avslutas fortsätter arbetet med artiklarnas extrainformation. Om du hittar ett fel eller vill föreslå en komplettering, använd ”korrektur”-länken i respektive artikel eller maila arkivet@utstallningskritik.se.

Aron Ambrosiani

A. A. är digital producent vid Nordiska museet och sitter i UtställningsEstetiskt Forums styrelse.

Stöd Utställningskritik!

Om du uppskattar tidskriften och vill stödja vår fortsatta utgivning, bidra gärna med en gåva. Swish: 1233647708 eller använd QR-koden.